Elektromagnetické cievky

Cena: cena v popise

Popis

-GAKY 027E20D01 24V DC jadro pr.12/39mm 27x27x47mm 2ks 4,5€
-412122 04 430Ω jadro 20x20mm zdvih 10mm 4,5€
-EVJ 11 21 MEZ 9,8/10 N/mm 42V 50Hz jadro 15x17mm 5,4€
-EVJ 3131 MEZ 25,5/20 N/mm 110V 50Hz jadro 18x24mm 2ks 7,5€
-DDR W4 OWN 119/24 220V 50Hz 0,25kg 2,5/5kp 5A jadro 18x25mm 12€-PREDANÁ