Fitinky medenné DV GW letovacie

DIN 2856 ISO 2016 výrobcov: Viega Kiwa IMI Nibeco Sanha Endex Ryw Comap Sudo pr.10,12,15,18, 22,28,35

Cena: €1,80

Popis

20% ZĽAVA NA VÝROBCU

a)Nátrubky pr.12 22ks á 0,2€ + pr.15 22ks á 0,2€ + pr.18 10ks á 0,24€ + pr.22 8ks á 0,4€ + pr.28 18ks á 0,9 + pr.35 1ks á 2,1€
b)Redukované nátrubky(vn-vn.) pr.10-12 1ks 0,4€ + 15-12 6ks á 0,4€ + 18-10 1ks 0,9€ + 18-12 14ks á 0,8€ + 18-15 22ks á 0,5€ + 22-12 8ks á 1,2€ + 22-15 35ks á 0,9€ + 22-18 42ks á 0,7€ + 28-18 12ks á 2,5€ + 28-22 32ks á 2,4€ + 35-18 3ks á 4,9€ + 35-22 6ks á 4,3€ + 35-28 5ks á 3,8€ + 42-22 5ks á 5,3€ + 42-28 12ks á 4,9€ + 54-28 1ks 6,5€ + 60-54 1ks 8,5€ + 76-64 1ks 11€
c)Vsuvky redukované vn.-von.:
pr.15-12mm 18ks á 0,4€ + 18-12 15ks á 0,6€ + 18-15 55ks á 0,5€ + 22-15 40ks á 0,8€ + 22-18 38ks á 0,6€ + 28-12 12ks á 3,2€ + 28-15 7ks á 2,9€ + 28-22 8ks á 2,6€ + 35-28 6ks á 3,5€ + 42-22 1ks 4,9€ + 42-35 16ks á 4,3€ + 54-42 5ks á 7,5€
d)záslepky (viečka):
pr.12mm 50ks á 0,3€ + pr.15 60ks á 0,4€ + pr.18 60ks á 0,6€ + pr.22 35ks á 1€ + pr.28 5ks á 2,1€ + pr.35 12ks á 4,8€ + pr.42 6ks á 5,8€ + pr.54 3ks á 6,5€
e),,T“ kusy (egál):
pr.12mm 6ks á 0,8€ + 15 24ks á 0,6€ + 18 11ks á 0,9 + 22 38ks á 1,4€ + 28 13ks á 2,4€ +35 2ks á 3.8€ + 42 1ks 5,8€
f),,T“ kusy redukované:
-stred 12mm: 15/12/12 1ks 2,4€ + 15/12/15 6ks á 1,2€ + 18/12/15 4ks á 1,4€ + 18/12/18 4ks á 2,8€ + 22/12/22 6ks á 3,2€
-stred 15mm: 18/15/18 1ks 1,2€ + 22/15/18 15ks á 2,8€ + 22/15/22 13ks á1,8€ + 28/15/28 12ks á 4,3€
-stred 18mm: 22/18/22 20ks á 2,1€ + 28/18/22 5ks á 2,8€ + 35/18/35 3ks á 11€
-stred 22mm: 22/22/18 15ks á 3,9€ + 18/22/18 6ks á 3,9€ + 22/22/15 2ks á 3,8€ + 28/22/22 12ks á 5,8€ + 28/22/28 1ks + 35/22/35 4ks á 8,8€
-stred 28: 28/28/15 3ks á 4,3€ + 28/22/22 1ks 7,5€ + 35/28/35 4ks á 11€
g)Kolená 90° (5090 aj 5092):
pr.10mm 10ks á 0,35€ + 12 60ks á 0,35€ + 15 60ks á 0,4€ + 18 50ks á 0,5€ + 22 3ks á 1,1€ + 28 20ks á 1,5€ + 35 12ks á 1,9€
h)Oblúky 90°(5001 aj 5002):
pr.12mm 60ks á 0,4€ + 15 22ks á 0,5€ + 18 60ks á 0,6€ + 22 20ks á 0,9€ + 28 45ks á 1,5€ + 35 30ks á 2,9€ + 42 8ks á 4,8 + 64 2ks á 11€
i)Nadoblúky (premostenie):
pr.15 12ks á 2,1€ + 18 1ks 5,9€ + 22 5ks á 7,5€
j)Oblúky 45°(5040 aj 5041)
pr.10mm 16ks á 0,35€ + 12 200ks á 0,35€ + 15 9ks á 0,4€ + 18 16ks á 0,9€ + 22 13ks á 1€ + 28 50ks á 1,6€ + 35 22ks á 5,9€ + 42 20ks á 7,5€ + 54 1ks 9,5€
k)DG prechody (na trubkový závit):
-turbky hrdlové: pr.14 / 1/2″ (2matice) L=86mm 3ks á 3,1€ + detto L=130mm 3ks á 3,3€ + pr.18mm / 3/4″ (2 matice) 12ks á 3,8€
-tvarovky (fitingy): ,,T“ kus 1/2″ / 15mm 5ks á 2,1€ + 1/2″/18mm 4ks á 2,4€ + 1/2″/22 1ks 2,5€ + 1/2″/28 1ks 3,8€
-nástenky: 1/2″ / 15 7ks á 1,3€ + 1/2″ / 18 5ks á 2,2€
-spojky: 
-šroubenia: 1/2″ / 15 2ks á 3,9€ + 15/15 (2 trubky) 1ks á 3,2€ + 22/22 6ks á 4,3€ + 3/4″ / 22 rohové 5,4€ + 28/28 1ks 4,8€
l)Trúbky: pr.22mm 20m á 4,8€
1/2″ / 15 5ks á 1,3€ + 1/2″ / 22 2ks á 1,6€ + 3/4″ / 15 30ks á 1,6€ + 3/4″ / 18 23ks á 1,5€ + 3/4″ / 22 15ks á 1,9€ + 3/4″/28 10ks á 3,2€ + 5/4″ / 35 1ks 3,8€