Spúsťače motorov

Cena: cena v popise

Popis

(prúdové ochrany) 0,1-1,0A 240 aj 400V (1-3F), modulárne, nové aj použité
a)0,1-0,16A: Schrack MP 0,16/2 2F 1ks 15€
   Telemecanique GV/2 ME01 3F 4ks 22€
b)0,16-0,25A:Msm 600/16 DDR 10pin 2ks 16,5€
   Siemens s 3VÚ 1300-1M COO 10pin 1ks 11€
c)0,25-0,4A:DDR Msm 60/16 10pin 2ks 16,5€
   Moeller PKZMO-0,4 6pin 1ks 25€
   F @ G MS7-0,4/3p 6pin 1ks 25€
   Siemens 3VE1010-2D použitý 6pin 1ks 13,5€
   Telemecanique GV2-M03 6pin 1ks 16,5€
d)0,4-0,6A 
   DDR Msm 600/16 8pin 1ks 16,5€
   ZSE S7K 50 ČSN 35 4174 3F 1ks 13€
   Moeller MS-0,63/2 2F (4pin) 2ks 22€
   Moeller MS-0,63/3 3F(6pin) 1ks 25€
   Schrack MP 0,63/3 3F 3ks 25€
   F @ G MS7 0,63/3p 3F 1ks 25€
   Moeller PKZMO-0,63 3F 2ks 25€
   Siemens 3VU 1300-1ME00 10pin 1ks 22€
   OEZ SM1-0,6 3F 4ks 25€
   DDR Ms500/10 PVC obal 3F 1ks 15€
   DDR ms500/10 kovový obal 3F 1ks 22€
e)0,6-1A:
   DDR Ms500/10 kovový obal 3F 1ks 22€
   EP1 M1 3F 2ks 25€
   OEZ SM1A 1 3F 2ks 25€
   Moeller PKZ M1-1 3F 3ks 25€
   AEG Mbs 3F 1ks 25€
   Telemecanique GV1-M05 10pin 1ks 22€
   Schrack BE 300004+MP1/3 10pin 1+2 18+22
   F @ G MS7 1/2p 2F 2ks 22€
   Schrack MP 1/2p 2F 1ks 22€
   Siemens 3VU 1300 1MF aj OMF 8pin 1+2ks 25+13€
   SEZ PR 61N C1 (istič) 2F (4pin) 12ks 6,5€
   SEZ RI 61 C1 (istič) 1F (2pin) 1ks 4€
   OEZ LSN C1 aj B1 (istič) 1F(2pin) 1+1ks 4€
   Moeller (F @ G) PL7 C1 1F 2ks 4€
   Fael S161 K1 1F 1ks 3,2€
   J-M-1A ČSN 354174 1F 2,9€