Transformátory

220/16-60V AC okrem 24V STN 35 1325

Cena: cena v popise

Popis

– ZPA Prešov EOC 033 100           15V    53VA   3,5A     6,5€
– ZVS Dubnica 9WN 66781            15,5V 20VA   1,3A     6,5€
– Elektrokov Znojmo JBC E25402   16V   80VA    5A        12€
– ZSE Praha TVB 104 380V!          18V    20VA   1,11A   6,5€
– ZVS 9WN 665 70.1                       20V   80VA    4A        9€
– DBR 750 315 500 380V (2ks)      42V   250VA  5,95A   22€
– Vinuta T1B-0,315-230/48V          48V   315VA   6,6A    28€
– DDR M63                                     60V   16VA     0,27A  4,5€
– OPP Brno TR2-20 11kg 400V      65V   2000VA  29A    32€