Transformátory 6V AC aj DC

Cena: cena v popise

Popis

– Hahn BV EI 422 1218 6W/1A do plošného spoja 4€
– TOS Dubnica 0,3W/50mA 3€
– ZVS Dubnica STN 35 1330 10W/1,2A (8V) 3,2€
– Kovodružstvo MO1 15W/2,5A šnúrový (2ks) 4,8€
– PGH DDR MK6/6DC 36W/6A stabilizovaný (2ks) vhodný na napájanie rádii a TV prístrojov AL zliatina, 240x160x160mm 2x výstup 19€
– SUj 12 ČSN 35 15 60 (selénový usmerňovač) DC 0,5A 12€